Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7932
Nhan đề : "Nghiên cứu một số đặc điểm nhân trắc cơ bản của học sinh Trung học phổ thông "
Tác giả : Mai Văn Hưng, Vũ Thị Thu Minh, Đào Ngọc Minh Anh
Năm xuất bản : 2016
Nhà xuất bản : Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam lần thứ 2, Đại học Đà Nẵng
Tóm tắt : "Các chỉ số nhân trắc đóng một vai trò quan trọng trong số các chỉ số phản ánh tình trạng sức khoẻ con người. Chúng cho thấy trạng thái hoạt động của cơ thể trong mối quan hệ giữa hoạt động sinh lý với các yếu tố của môi trường sinh thái. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chỉ số hình thể của người trưởng thành Việt Nam sống ở các vùng sinh thái khác nhau có những đặc điểm khác nhau, người thuộc các dân tộc khác nhau cũng có những đặc trưng riêng về các chỉ số nhân trắc cơ bản. Điều này chứng tỏ hình thái con người Việt Nam chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủng tộc, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Kết quả nghiên cứu đã mang lại phổ thông tin về nhân trắc khá đa dạng phục vụ cho chiến lược phát triển con người ở mỗi vùng sinh thái cũng như của toàn quốc nhằm phục vụ tốt cho chiến lược phát triển con người của nhà nước ta cho đến năm 2020."
Định danh : http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7932
Bộ sưu tập : BÀI BÁO

Các tệp tin trong tài liệu này:
tệp tin Mô tả Kích cỡ Định dạng  
Mai Van Hung_24.docx17,28 kBMicrosoft Word XMLTải tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.