Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7931
Nhan đề : "Giáo dục giới tính cho học sinh THCS Hà Nội phù hợp với tuổi dậy thì hiện nay"
Tác giả : Mai Văn Hưng, Nguyễn Thị Thu Huyền
Năm xuất bản : 2015
Nhà xuất bản : Tạp chí khoa học- ĐHSP Hà Nội 2
Tóm tắt : "Giáo dục giới tính phù hợp với tuổi dậy thì của học sinh có vai trò rất quan trọng, do trong giai đoạn này trẻ đang trong lứa tuổi vị thành niên với những nhạy cảm cao về tính dục và tình dục, trẻ rất dễ bị sai làm trong quan hệ với người khác giới cũng như thiếu những hiểu biết về chính cơ thể mình. Chính vì vậy việc giáo dục giới tính phù hợp với nhu cầu hiểu biết về giới và giới tính của học sinh là vô cùng quan trọng, có nhiều hình thức giáo dục giới tính khác nhau mang lại hiệu quả như: Giáo dục giới tính thông qua tích hợp vào bài học chính khóa; Giáo dục giới tính ngoài giờ học chính khóa; Giáo dục giới tính lồng ghép với các hoạt động giáo dục khác."
Định danh : http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7931
Bộ sưu tập : BÀI BÁO

Các tệp tin trong tài liệu này:
tệp tin Mô tả Kích cỡ Định dạng  
Mai Van Hung_23.docx17,02 kBMicrosoft Word XMLTải tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.