Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7931
Title: "Giáo dục giới tính cho học sinh THCS Hà Nội phù hợp với tuổi dậy thì hiện nay"
Authors: Mai Văn Hưng, Nguyễn Thị Thu Huyền
Issue Date: 2015
Publisher: Tạp chí khoa học- ĐHSP Hà Nội 2
Abstract: "Giáo dục giới tính phù hợp với tuổi dậy thì của học sinh có vai trò rất quan trọng, do trong giai đoạn này trẻ đang trong lứa tuổi vị thành niên với những nhạy cảm cao về tính dục và tình dục, trẻ rất dễ bị sai làm trong quan hệ với người khác giới cũng như thiếu những hiểu biết về chính cơ thể mình. Chính vì vậy việc giáo dục giới tính phù hợp với nhu cầu hiểu biết về giới và giới tính của học sinh là vô cùng quan trọng, có nhiều hình thức giáo dục giới tính khác nhau mang lại hiệu quả như: Giáo dục giới tính thông qua tích hợp vào bài học chính khóa; Giáo dục giới tính ngoài giờ học chính khóa; Giáo dục giới tính lồng ghép với các hoạt động giáo dục khác."
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7931
Appears in Collections:BÀI BÁO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mai Van Hung_23.docx17,02 kBMicrosoft Word XMLDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.