Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7930
Title: "Đặc điểm hình thái và sinh lý dậy thì của học sinh một số trường THCS ở Hà Nội"
Authors: Mai Văn Hưng, Nguyễn Thị Thanh Nga
Issue Date: 2015
Publisher: Số đặc biệt “Chuyên đề nghiên cứu khoa học, Hội hình thái học Việt Nam”
Abstract: "Nghiên cứu được thực hiện trên nhóm đối tượng bao gồm 1926 học sinh (942 nam và 984 nữ) có độ tuổi từ 12 đến 15 đến từ từ 3 trường THCS (Dịch Vọng, Tây Sơn và Vân Hòa) thuộc 3 quận, huyện của Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tuổi dậy thì hoàn toàn trung bình của nữ sớm hơn so với nam khoảng hơn 1 năm. Tuổi dậy thì hoàn toàn của học sinh THCS Hà Nội cũng sớm hơn so với các nghiên cứu khác trong nước, điều này cho thấy ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên và xã hội lên sự dậy thì của học sinh. Từ những kết quả nghiên cứu giúp cho giáo viên đưa ra các phương pháp giáo dục giới tính phù hợp với học sinh THCS Hà Nội."
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7930
Appears in Collections:BÀI BÁO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mai Van Hung_22.docx17,19 kBMicrosoft Word XMLDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.