Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7929
Nhan đề : "Năng lực trí tuệ của học sinh Tiểu học Chiềng Ly, Trường THCS Chiềng Ly và Trường THCS Thôn Mòn, tỉnh Sơn La"
Tác giả : Mai Văn Hưng, Trần Thị Minh, Tạ Thúy Lan
Năm xuất bản : 2015
Nhà xuất bản : Tạp chí Giáo dục. Số Đặc biệt
Tóm tắt : "Năng lực trí tuệ được nghiên cứu trên 863 học sinh từ 7-16 tuổi thuộc trường tiểu học Chiềng Ly, trường trung học cơ sở Chiềng Ly và Thôm Mòn, tỉnh Sơn La. Kết quả cho thấy, chỉ số trí tuệ (IQ) tăng dần từ 7-15 tuổi không nhiều. Không có sự khác nhau trong phát triển trí tuệ giữa hai giới. Phân bố học sinh theo mức trí tuệ phù hợp với phân phối chuẩn và có một số ít học sinh có mức trí tuệ loại ngu đần. Số học sinh có mức trí tuệ cao lớn hơn số học sinh có mức trí tuệ thấp."
Định danh : http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7929
Bộ sưu tập : BÀI BÁO

Các tệp tin trong tài liệu này:
tệp tin Mô tả Kích cỡ Định dạng  
Mai Van Hung_21.docx16,42 kBMicrosoft Word XMLTải tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.