Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7929
Title: "Năng lực trí tuệ của học sinh Tiểu học Chiềng Ly, Trường THCS Chiềng Ly và Trường THCS Thôn Mòn, tỉnh Sơn La"
Authors: Mai Văn Hưng, Trần Thị Minh, Tạ Thúy Lan
Issue Date: 2015
Publisher: Tạp chí Giáo dục. Số Đặc biệt
Abstract: "Năng lực trí tuệ được nghiên cứu trên 863 học sinh từ 7-16 tuổi thuộc trường tiểu học Chiềng Ly, trường trung học cơ sở Chiềng Ly và Thôm Mòn, tỉnh Sơn La. Kết quả cho thấy, chỉ số trí tuệ (IQ) tăng dần từ 7-15 tuổi không nhiều. Không có sự khác nhau trong phát triển trí tuệ giữa hai giới. Phân bố học sinh theo mức trí tuệ phù hợp với phân phối chuẩn và có một số ít học sinh có mức trí tuệ loại ngu đần. Số học sinh có mức trí tuệ cao lớn hơn số học sinh có mức trí tuệ thấp."
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7929
Appears in Collections:BÀI BÁO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mai Van Hung_21.docx16,42 kBMicrosoft Word XMLDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.