Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7928
Nhan đề : "Nghiên cứu thể lực của học sinh Trường tiểu học Chiềng Ly và Thôn Mòn, tỉnh Sơn La"
Tác giả : Mai Văn Hưng, Trần Thị Minh, Tạ Thúy Lan
Năm xuất bản : 2015
Nhà xuất bản : Tạp chí Giáo dục. Số Đặc biệt
Tóm tắt : "Nghiên cứu được tiến hành trên 867 học sinh từ 7 đến 15 tuổi của trường tiểu học Chiêng Ly, trường trung học cơ sở Chiêng Ly và Thôm Mòn, tỉnh Sơn La. Kết quả cho thấy, thể lực của học sinh tăng dần từ 7 đến 15 tuổi. Có sự khác nhau trong phát triển thể lực của hai giới. Chỉ số pignet tăng từ 7 đến 11-12 tuổi và giảm dần từ 12 đến 15 tuổi. Chỉ số BMI tăng dần từ 7 đên 15 tuổi."
Định danh : http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7928
Bộ sưu tập : BÀI BÁO

Các tệp tin trong tài liệu này:
tệp tin Mô tả Kích cỡ Định dạng  
Mai Van Hung_20.docx16,05 kBMicrosoft Word XMLTải tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.