Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7927
Nhan đề : Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn và áp dụng dạy học hóa học nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông
Tác giả : Phạm Thị Kim Giang
Năm xuất bản : 2016
Nhà xuất bản : ĐHSP HN 1
Định danh : http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7927
Bộ sưu tập : BÀI BÁO

Các tệp tin trong tài liệu này:
tệp tin Mô tả Kích cỡ Định dạng  
PhamThiKimGiang_04.doc77 kBMicrosoft WordTải tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.