Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7926
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm Thị Kim Giang, Nguyễn Hoàng Trang, Vũ Thị Thu Hoài, Phạm Thị Kiều Duyên-
dc.date.accessioned2016-05-31T04:26:43Z-
dc.date.available2016-05-31T04:26:43Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7926-
dc.description.abstractDạy học tích hợp là một trong những xu hướng dạy học tất yếu và phù hợp với định hướng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo hướng phát triển năng lực người học. Việc xây dựng các chuyên đề tích hợp liên môn để tổ chức các hoạt động dạy học không chỉ tối ưu hóa hoạt động học tập của học sinh mà còn là cơ sở để rèn luyện, phát triển những năng lực của HS thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ gắn liền với thực tiễn trong các kế hoạch dạy học các chuyên đề tích hợp liên môn. Thông qua việc nghiên cứu lí luận về DHTH, chúng tôi đã đề xuất qui trình xây dựng nội dung chủ đề tích hợp liên môn và thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp. Qui trình này đã được chúng tôi hướng dẫn giáo viên áp dụng xây dựng và thử nghiệm dạy học ở trường phổ thông. Kết quả thực nghiệm đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho GV THPT.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTạp chí Khoa học GD- Viện KHGDvi
dc.titleQuy trình xây dựng chủ đề tích hợp liên môn bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên Trung học phổ thôngvi
dc.typeWorking Papervi
Appears in Collections:BÀI BÁO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiKimGiang_03.doc77 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.