Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7926
Nhan đề : Quy trình xây dựng chủ đề tích hợp liên môn bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên Trung học phổ thông
Tác giả : Phạm Thị Kim Giang, Nguyễn Hoàng Trang, Vũ Thị Thu Hoài, Phạm Thị Kiều Duyên
Năm xuất bản : 2016
Nhà xuất bản : Tạp chí Khoa học GD- Viện KHGD
Tóm tắt : Dạy học tích hợp là một trong những xu hướng dạy học tất yếu và phù hợp với định hướng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo hướng phát triển năng lực người học. Việc xây dựng các chuyên đề tích hợp liên môn để tổ chức các hoạt động dạy học không chỉ tối ưu hóa hoạt động học tập của học sinh mà còn là cơ sở để rèn luyện, phát triển những năng lực của HS thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ gắn liền với thực tiễn trong các kế hoạch dạy học các chuyên đề tích hợp liên môn. Thông qua việc nghiên cứu lí luận về DHTH, chúng tôi đã đề xuất qui trình xây dựng nội dung chủ đề tích hợp liên môn và thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp. Qui trình này đã được chúng tôi hướng dẫn giáo viên áp dụng xây dựng và thử nghiệm dạy học ở trường phổ thông. Kết quả thực nghiệm đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho GV THPT.
Định danh : http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7926
Bộ sưu tập : BÀI BÁO

Các tệp tin trong tài liệu này:
tệp tin Mô tả Kích cỡ Định dạng  
PhamThiKimGiang_03.doc77 kBMicrosoft WordTải tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.