Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7925
Nhan đề : Sử dụng bài tập định hướng phát triển năng lực trong dạy học chương Cacbon - Silic Hoá học 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông
Tác giả : Phạm Thị Kiều Duyên
Năm xuất bản : 2015
Nhà xuất bản : Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Sư phạm HN
Tóm tắt : Năng lực giải quyết vấn đề (GQVĐ) là một trong những năng lực chung rất quan trọng, cần được hình thành và phát triển cho học sinh (HS). Bài báo đã tổng quan cơ sở lí luận về năng lực GQVĐ, bài tập (BT) định hướng phát triển năng lực, đề xuất nguyên tắc, quy trình xây dựng và sử dụng BT định hướng phát triển năng lực trong dạy học hóa học để phát triển năng lực GQVĐ cho HS và đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm (TNSP) ở hai trường trung học phổ thông (THPT) thành phố Hải Phòng.
Định danh : http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7925
Bộ sưu tập : BÀI BÁO

Các tệp tin trong tài liệu này:
tệp tin Mô tả Kích cỡ Định dạng  
PhamThiKieuDuyen_05.doc453 kBMicrosoft WordTải tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.