Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7924
Nhan đề : Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo modun nhằm phát triển năng lực tự học cho SV trong học phần Chương trình, Phương pháp dạy học Hoá học
Tác giả : Phạm Thị Kiều Duyên
Năm xuất bản : 2015
Nhà xuất bản : Tạp chí Dạy và Học ngày nay
Tóm tắt : Phát triển năng lực tự học (NLTH) là hết sức cần thiết đối với sinh viên (SV) các trường Đại học và Cao đẳng. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận về năng lực, NLTH, vấn đề phát triển NLTH cho SV, bài báo đã giới thiệu các nguyên tắc xây dựng tài liệu tự học (TLTH) có hướng dẫn theo môđun và sử dụng TLTH có hướng dẫn theo môđun để phát triển NLTH cho SV trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội trong học phần Chương trình, phương pháp dạy học Hoá học
Định danh : http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7924
Bộ sưu tập : BÀI BÁO

Các tệp tin trong tài liệu này:
tệp tin Mô tả Kích cỡ Định dạng  
PhamThiKieuDuyen_04.doc284 kBMicrosoft WordTải tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.