Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7923
Nhan đề : Sử dụng bài toán nêu vấn đề trong dạy học hoá học nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh
Tác giả : Phạm Thị Kiều Duyên
Năm xuất bản : 2015
Nhà xuất bản : Tạp chí Giáo dục
Tóm tắt : Dạy học theo hướng tiếp cận năng lực nhằm hình thành ở học sinh những năng lực cốt lõi để vận dụng kiến thức đã được học giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp. Từ xu hướng dạy học này, bài báo đã bước đầu tổng quan cơ sở lí luận về năng lực như: khái niệm, cấu trúc, đặc điểm của năng lực, vấn đề phát triển năng lực học sinh (HS), … và đề xuất cách thức xây dựng, sử dụng bài tập nêu vấn đề (BTNVĐ) như một công cụ mới, hữu hiệu trong dạy học hóa học nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo của học sinh trung học phổ thông (THPT).
Định danh : http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7923
Bộ sưu tập : BÀI BÁO

Các tệp tin trong tài liệu này:
tệp tin Mô tả Kích cỡ Định dạng  
PhamThiKieuDuyen_03.doc362 kBMicrosoft WordTải tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.