Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7922
Title: Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn và áp dụng trong dạy học Hoá học
Authors: Phạm Thị Kiều Duyên, Nguyễn Hoàng Trang
Issue Date: 2016
Publisher: Tạp chí Giáo dục
Abstract: Một trong những nhiệm vụ khó khăn hiện nay của ngành giáo dục là chuyển đổi từ nền giáo dục định hướng nội dung sang giáo dục định hướng phát triển năng lực (NL) của người học. Trong các NL chung và các NL cốt lõi cần hình thành cho học sinh (HS), NL vận dụng kiến thức vào thực tiễn cần được quan tâm hàng đầu. Dạy học tích hợp (DHTH) là quá trình dạy học (DH) mà ở đó các thành phần NL được tích hợp với nhau trên cơ sở các tình huống cụ thể trong đời sống để hình thành NL của người học. Vì thế, việc xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn và áp dụng trong DH Hóa học (HH) ở trung học phổ thông (THPT) đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển NL vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho HS.
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7922
Appears in Collections:BÀI BÁO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiKieuDuyen_02.doc274,5 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.