Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7917
Title: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC DỰ ÁN PHẦN HIĐROCACBON HÓA HỌC LỚP 11 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Authors: Nguyễn Thị Kim Thành
Issue Date: 2016
Publisher: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Abstract: Dạy học dự án phần hiđrocacbon theo quan điểm tích hợp là một trong những biện pháp phát triển năng lực của HS. Thông qua dự án học tập HS nhận thấy metan và các ankan đầu dãy đồng đẳng là nguồn cung cấp nhiên liệu rất quan trọng trong đời sống. Việc xây dựng hầm biogas - nhiên liệu sinh học được sản xuất từ các phụ phẩm nông nghiệp không những thay thế nguồn nhiên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt, mà còn có tác dụng bảo vệ môi trường sống của cộng đồng.
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7917
Appears in Collections:BÀI BÁO

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.