Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7916
Title: Vận dụng dạy học theo chủ đề trong dạy học thể loại thơ Nôm Đường luật ở THPT
Authors: Lã Phương Thúy
Issue Date: 2016
Publisher: Tạp chí Giáo dục
Abstract: Dạy học theo chủ đề (themes based learning) là sự kết hợp giữa mô hình truyền thống và hiện đại. Trong đó, GV sẽ xây dựng một nội dung dạy học thành một kết cấu chặt chẽ chứ không phải thành những bài học riêng lẻ nhằm đạt đến mục tiêu đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay là tập trung phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Bài viết đưa ra một số định hướng dạy học theo chủ đề thể loại thơ Nôm Đường luật ở trường THPT: thiết kế chủ đề học tập, xây dựng bộ câu hỏi định hướng cho chủ đề học tập, thiết kế giờ học theo chủ đề.
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7916
Appears in Collections:BÀI BÁO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LaPhuongThuy_01.docx26,5 kBMicrosoft Word XMLDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.