Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7915
Title: Xây dựng hệ thống câu hỏi đọc hiểu thể loại thơ Nôm Đường luật ở THPT
Authors: Lã Phương Thúy, Đoàn Thị Thành
Issue Date: 2015
Publisher: Tạp chí Giáo dục và xã hội
Abstract: Thơ Nôm Đường luật là một bộ phận văn học hay và khó đối với cả việc dạy của GV và việc học của HS. Tuy nhiên, chất lượng dạy học thơ Nôm Đường luật phụ thuộc khá nhiều vào cách GV đặt câu hỏi cho HS. Xây dựng được bộ câu hỏi dạy học đọc hiểu thể loại thơ Nôm Đường luật sẽ giúp GV có được một tài liệu tham khảo bổ ích trong quá trình soạn giáo án, góp phần hình thành năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh THPT
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7915
Appears in Collections:BÀI BÁO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LaPhuongThuy_02.docx33,11 kBMicrosoft Word XMLDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.