Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7913
Title: Một số biện pháp hạn chế khoảng cách tiếp nhận cho học sinh khi dạy học tác phẩm "Nhàn" (Ngữ văn 10, tập 1)
Authors: Lã Phương Thúy
Issue Date: 2015
Publisher: Tạp chí Giáo dục và xã hội
Abstract: Nhàn là bài thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm được sáng tác vào khoảng thế kỉ XVI. Đây là bài thơ thuộc phần văn học trung đại - một bộ phận văn học cách xa HS hàng mấy thế kỉ. Vì vậy, sẽ gây nên một khoảng cách tiếp nhận đối với HS. Bài viết đưa ra một số biện pháp nhằm hạn chế khoảng cách tiếp nhận cho HS khi dạy học tác phẩm Nhàn như định hướng tiếp nhận thông qua việc hướng dẫn HS chuẩn bị bài ; cắt nghĩa- chú giải những từ khó, xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính sáng tạo và khả năng tự cảm thụ của HS.
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7913
Appears in Collections:BÀI BÁO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LaPhuongThuy_04.docx30,33 kBMicrosoft Word XMLDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.