Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7906
Title: Nghiên cứu các chính sách phi tập trung hóa tài chính giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đối với các trường trung học phổ thông Việt Nam
Authors: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, TS. Đỗ Thị Thu Hằng
Issue Date: 2010
Abstract: Mã số đề tài: QGTĐ 10.20 Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội Thời gian thực hiện: 24 tháng
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7906
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học cán bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QGTĐ 10.20 GSTS Nguyễn Thị Mỹ Lộc TS Đỗ Thị Thu Hằng.doc163 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.