Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7905
Title: Phát triển văn hoá tổ chức ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
Authors:  PGS. TS. Trần Thị Tuyết Oanh
Trần Ninh Nam
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHGD
Abstract: Về lý luận luận văn đã nghiên cứu đầy đủ, lôgic và có hệ thống lý luận về VHTC, phát triển VHTC. Luận văn đã hệ thống một số nội dung cơ bản để phát triển VHTC của TT GDTX. Các nội dung trên cần được thực hiện một cách hài hòa, đồng bộ để phát triển VHTC ngày càng hoàn thiện.
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7905
Appears in Collections:4.2 Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Ninh Nam.doc23,84 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.