Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7904
Title: Quản lý hoạt động của Tổ chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục Phổ thông ở Trường Trung học phổ thông Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên trong bối cảnh Đổi mới Giáo dục hiện nay
Authors:  PGS. TS. Trịnh Văn Minh
Lê Thị Kiều Oanh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHGD
Abstract: Trên cơ sở lý luận về quản lý hoạt động của Tổ Chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông đã trình bày ở chương 1; qua khảo sát thực trạng công tác quản lý hoạt động Tổ CM thực hiện CTGDPT ở trường THPT Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, ở chương 2. Từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động của Tổ CM thực hiện CTGDPT, trên cơ sở đảm bảo tính đồng bộ, tính thực tiễn và tính khả thi của các biện pháp, cho phép tác giả luận văn đề xuất 8 biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của Tổ CM ở trường THPT Thanh Nưa huyện Điện Biên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, đáp ứng yêu cầu Đổi mới Giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7904
Appears in Collections:4.2 Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Kieu Oanh.doc41,5 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.