Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7903
Title: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Authors:  TS. Đặng Văn Cúc
Đỗ Ngọc Quý
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHGD
Abstract: Góp phần khắc phục định hướng đào tạo về mặt chuyên môn mà trước hết là hoạt động của các tổ chuyên môn qua công tác quản lý dựa trên cơ sở khoa học.
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7903
Appears in Collections:4.2 Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Ngoc Quy.doc45 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.