Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7902
Title: Quản lí hoạt động dạy hoc nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên
Authors:  TS. Đặng Văn Cúc
Nguyễn Hồng Sơn
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHGD
Abstract: Qua nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý giáo dục và quản lý dạy học, thực tế quản lý dạy học tại trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, tác giả đã đề xuất 6 biện pháp quản lý hoạt động dạy học
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7902
Appears in Collections:4.2 Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Hong Son.doc39 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.