Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7901
Title: Quản lý hoạt động giáo dục của giáo viên chủ nhiệm ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mường Ảng – tỉnh Điện Biên
Authors:  PGS. TS. Phạm Viết Vượng
Trần Ngọc Sơn
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHGD
Abstract: Luận văn đã nghiên cứu một cách có hệ thống về lý luận quản lý, quản lý giáo dục, quản lý Trung tâm, Quản lý đội ngũ trong đó tập trung nghiên cứu các nội dung của quản lý hoạt động của đội ngũ GVCNL trong Trung tâm. Luận văn đã mô tả và đánh giá khá đầy đủ về thực trạng công tác chủ nhiệm lớp và quản lý hoạt động của đội ngũ GVCNL của Trung tâm GDTX huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên.
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7901
Appears in Collections:4.2 Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Ngoc Son.doc45,5 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.