Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7900
Title: Quản lý học sinh bán trú ở trường Trung học phổ thông Mường Nhà huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Authors:  TS. Trịnh Ngọc Thạch
Trần Trường Sơn
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHGD
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy: Trong những năm gần đây ngành GD-ĐT tỉnh Điện Biên đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với giáo dục dân tộc. Điển hình là mô hình các Trường phổ thông dân tộc nội trú, Trường phổ thông dân tộc bán trú. Mô hình bán trú đã hiện diện ở hầu hết các xã, các bản xa nhất của tỉnh Điện Biên, là nhân tố quan trọng nhằm đảm bảo an ninh xã hội, đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là một mô hình nhân văn, thực sự mang lại hiệu quả và chất lượng đối với giáo dục miền núi.
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7900
Appears in Collections:4.2 Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Truong Son.doc54,5 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.