Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7899
Title: Phát triển đội ngũ Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở tại huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên theo quy định chuẩn Hiệu trưởng
Authors: PGS. TS. Trần Quốc Thành
Trần Mạnh Thắng
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHGD
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực trạng đội ngũ và phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS tại huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên theo Chuẩn hiệu trưởng, Luận văn đề xuất 6 biện pháp phát triển đội ngũ Hiệu trường trường THCS theo chuẩn hiệu trưởng:
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7899
Appears in Collections:4.2 Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Manh Thang.doc46,5 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.