Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7898
Title: Quản lí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học Phổ thông Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới
Authors: PGS. TS. Đỗ Thị Bích Loan
Trần Trường Thiện
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHGD
Abstract: Việc quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT Chà Cang nói riêng, các trường THPT nói chung là rất cần thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học. Tuy nhiên, qua nghiên cứu thực trạng công tác hướng nghiệp trong dạy học ở trường THPT Chà Cang huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên thì thấy ở đây còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Vì vậy, luận văn đã nghiên cứu một cách có hệ thống về lý luận quản lý, đặc biệt là lý luận về giáo dục hướng nghiệp và công tác hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới cho học sinh THPT. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, tác giả đã đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động hướng nghiệp ở trường THPT Chà Cang huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7898
Appears in Collections:4.2 Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Truong Thien.doc43,5 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.