Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7897
Title: Quản lý hoạt động dạy học môn Toán đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh Dân tộc- Miền núi tại trường Trung học phổ thông Trần Can, tỉnh Điện Biên
Authors:  PGS. TS. Trần Khánh Đức
Đỗ Cao Thượng
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHGD
Abstract: Cung cấp hệ thông kiến thức về quản lí hoạt động dạy và học nói chung, quản lí hoạt động dạy và học môn Toán nói riêng. Luận văn đã đề cập đầy đủ một cách hệ thống, khoa học, đầy đủ về khoa học quản lí giáo dục, đồng thời nêu bật những thành tựu của thực tiễn. Luận văn đã chỉ rõ thực trạng công tác quản lí hoạt động dạy và học những lĩnh vực quản lí đã đạt kết quả tốt đồng thời chỉ rõ những tồn tại yếu kém chưa phù hợp cần phải khắc phục từ đó đề ra các biện pháp quản lí hiệu quả, thực hiện đúng quy trình của quản lí hoạt động dạy học.
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7897
Appears in Collections:4.2 Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Cao Thuong.doc45 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.