Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7896
Title: Quản lý hoạt động học tập của học sinh trường trung học Phổ thông trên địa bàn huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Authors:  GS. TS. Lê Ngọc Hùng
Giang Hồng Thu
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHGD
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quản lý hoạt động học của trường trung học phổ thông, luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động học tập của học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, phân tích mối liên hệ giữa hoạt động học và hoạt động dạy từ đó để nhà quản lý và giáo viên có tác động phù hợp, đồng thời tác giả cho thấy các hình thức học tập có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong việc nâng cao chất lượng học tập.
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7896
Appears in Collections:4.2 Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giang Hong Thu.doc41,5 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.