Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/6361
Title: MÔ HÌNH VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
Authors: Lê Chí An
Issue Date: 2009
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/DHGD/4647
http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/6361
Appears in Collections:Giáo dục ngành công tác xã hội ở Việt Nam - Thực tiễn và đổi mới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Chi An.doc44 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.