Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/6359
Title: VIỆC ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH CTXH
Authors: PGS TS Phạm Văn Quyết
Issue Date: 2009
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/DHGD/4656
http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/6359
Appears in Collections:Giáo dục ngành công tác xã hội ở Việt Nam - Thực tiễn và đổi mới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Van Quyet.doc69,5 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.