Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/6356
Title: Một vài suy nghĩ về chương trình và phương pháp đào tạo công tác xã hội
Authors: Nguyễn Thị Hồng Nga
Issue Date: 2009
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/DHGD/4648
http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/6356
Appears in Collections:Giáo dục ngành công tác xã hội ở Việt Nam - Thực tiễn và đổi mới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ng Thi Hong Nga.doc82,5 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.