Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/6126
Title: THIẾT KẾ BỘ CÂU HỎI VÀO VIỆC DẠY HỌC CÁC THỂ LOẠI VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI – CHƯƠNG TRÌNH THPT.
Authors: Phòng KH - QHQT
Keywords: khoa học;sinh viên
Issue Date: 2010
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/6126
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bai 17.doc38 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.