Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)Mark Availability
2008Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng MCQ chương III và chương IV sinh học 11 nâng cao Trung học phổ thông để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.Vũ Thị, Thanh Xuân
2008Biện pháp hướng dẫn học sinh học chương I, IV sinh học 11 trung học phổ thông theo quan điểm cấp cơ thể đa bào của thế giới sống.Đỗ Thị, Ninh
2008Xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học phần 1, 2 sinh học lớp 10 ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện.Nguyễn Ngọc, Linh
2008Xây dựng các tình huống dạy học mang kiến thức trọng tâm nhằm tăng cường hoạt động của học sinh trong dạy học sinh học lớp 11.Đinh Quốc, Hưng
2008Xây dựng và sử dụng câu hỏi – Bài tập để dạy phần sinh thái học lớp 12 trung học phổ thông.Lê Thị, Ngọc Lan
2008Sử dụng phần mềm vào dạy học sinh học 11 phần sinh học cơ thể động vật.Hoàng Thị, Loan
2008Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học sinh học lớp 11.Nguyễn Bích, Ngân
2008Xây dựng và sử dụng câu hỏi – bài tập dạy học chương chuyển hoá vật chất và năng lượng, chương sinh sản theo hướng hình thành khái niệm hệ thống sống cấp cơ thể.Ngô Thị, Hạnh
2008Biện pháp hình thành và phát triển khái niệm trong dạy học chương III và chương IV Sinh học lớp 11 trung học phổ thông.Nguyễn Thị, Kim Thành
2008Dạy học khái niệm Sinh học theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh.Đặng Thị, Quỳnh Hương